Πριν και Μετά

Συνωστισμός δοντιών

Ασθενής μας πριν και μετά τη θεραπεία:

Crowding-Pre-Tx     Crowding Post-Tx

Χασμοδοντία

Ασθενής μας πριν και μετά τη θεραπεία:

Skeletal openbite and ant. crossbite-pre-tx     Skeletal openbite and ant. crossbite-post-tx NEW