Τι είναι;

Το INVISALIGN, η λεγόμενη αόρατη μέθοδος, είναι μία σειρά από αόρατους και αφαιρούμενους νάρθηκες (aligners), οι οποίοι κατασκευάζονται αποκλειστικά για τη δική σας θεραπεία.

Invisalign02

Είναι η μέθοδος που προτιμούν πλέον όλο και περισσότεροι ενήλικες, καθώς είναι ιδιαίτερα διακριτική, σε τέτοιο σημείο μάλιστα, ώστε πολύ δύσκολα θα προσέξει κάποιος ότι φοράτε κάτι στα δόντια σας.

Αφού  συζητήσετε με τον ορθοδοντικό για τα οφέλη αυτής της  μεθόδου, ο γιατρός θα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα διαγνωστικά σας στοιχεία – πανοραμική ακτινογραφία, φωτογραφίες του προσώπου και των δοντιών σας, ακριβή αποτυπώματα των δοντιών – και θα τα στείλει στην εταιρεία που έχει παγκοσμίως τα δικαιώματα γι’ αυτή τη μέθοδο, στην Align Technology, στις Η.Π.Α. Η εταιρεία, θα στείλει πίσω στον ορθοδοντικό, ένα σχέδιο θεραπείας με κινούμενες εικόνες (clincheck) το οποίο θα απεικονίζει όλα τα στάδιά της. O γιατρός θα το εγκρίνει ή θα το τροποποιήσει και θα σας παρουσιάσει το τελικό σχέδιο. Με τη σύμφωνη γνώμη σας, θα παραγγελθούν στην εταιρεία οι αόρατοι –  ειδικά για εσάς – νάρθηκες και θα  αποσταλούν μετά από περίπου δύο εβδομάδες.

Jennifer_Animation